Search opdracht succesvol afgerond: IT leadership positie in energiemarkt

Onze klant heeft een unieke positie in de Nederlandse energiesector. Met kennis, kapitaal én slagkracht leveren ze een actieve en significante bijdrage aan een toekomstig duurzaam energiesysteem in Nederland. Actief in de opsporing, winning en opslag van olie, gas en duurzame energieoplossingen zoals aardwarmte (geothermie), CO2-opslag, waterstof en groen gas. 

Naast de klassieke taken in de volle breedte van het ICT-werkveld is de IT afdeling in de afgelopen jaren meer en meer betrokken bij de contextuele thema’s van de organisatie zelf. Informatievoorziening en data management zijn daarin bepalende factoren, naast Kwaliteit, Integratie, Toegang en Veiligheid. 


Avon Arrow werd gevraagd om iemand te vinden die aan dat proces sturing en inhoud kan geven, in samenspraak met directie en overige interne en externe stakeholders. Een IT Director is gevonden, ruim binnen de gestelde tijdslijnen, met de strategische kracht en met tactisch-operationeel inzicht om in de complexe wereld van energietransitie onderscheidend werkt te leveren. 

Meer informatie over dit project en de aanpak daarin: neem contact op met Roel Carati van Avon Arrow.