Verken

Energie, Nutsbedrijven & Mijnbouw

Energievoorziening moet schoon, betrouwbaar en betaalbaar zijn. Internationalisering van de energiemarkt en CO2-reductie zijn daarbij belangrijke thema’s. De groeiende vraag naar (duurzame) energie biedt kansen, onder meer binnen geothermie, bio-based, bio-renewables en slimme electriciteitsnetwerken. Multidisciplinair denken en een geïntegreerde aanpak zijn sleutelwoorden voor de komende jaren. 

Om te slagen moeten olie-, energie- en nutsbedrijven (inclusief opwekking, transmissie en distributie, gas en water) hun projecten en resources zorgvuldig beheren, velden optimaliseren alsmede kosten beheersen en projectrisico's inperken. Inhakend op alle veranderingen en ontwikkelingen in de markt, is het Avon Arrow team steeds bezig om die ene ervaren en betrokken man of vrouw te traceren die significant gaat bijdragen aan het succes van uw onderneming in:

  • Olie & Gas (upstream, downstream)
  • Utilities
  • Geothermie / Aardwarmte
  • Water
  • Zonne- en windenergie
  • Renewables
  • Waste Management / Recycling
  • Mijnbouw / Grondstoffen
  • Leveranciers aan de energie-, utilities- en mijnbouwindustrie

Wenst u meer informatie, een specifieke referentielijst of plan van aanpak in search en selectie? Bel met Avon Arrow in Nederland +31 (0)20 65 99 666, in België en Luxemburg +32 (0)2 80 81 527 of mail naar [email protected].

Industry Expertise